Beschikbaarheid/Voorwaarden

Wanneer wij het inschrijfformulier van u ontvangen, sturen wij u een plaatsings contract voor de gewenste aanvangsdatum. Dit op voorwaarde dat er een plaats beschikbaar is op de door u gewenste dagen.

Wanneer het door u ondertekende plaatsings contract is ontvangen, en het inschrijfgeld is geïnd, is de plek voor uw kind gereserveerd.

Wilt u de dagen waarop uw kind het kindercentrum bezoekt wijzigen, dan kan dit in principe per direct, mits er ruimte is op de gewenste dagen. Wilt u dagen opzeggen, of het contract beëindigen, dan geldt een opzegtermijn van 2 maanden, opzeggen kan alleen schriftelijk of via de mail.
voorwaarden
Wij werken onder de algemene voorwaarden en het kwaliteitsconvenant zoals deze zijn opgesteld door de branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang. U kunt deze documenten downloaden in PDF-formaat. Download algemene voorwaarden.
Wet Kinderopvang en kwaliteit

Met de invoering van de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) op 1 januari 2005 is er veel veranderd. De nieuwe wet regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang, met als achterliggende gedachte dat de ouder centraal komt te staan. De nieuwe regeling geeft u als ouders de mogelijkheid een kinderdagverblijf te kiezen dat bij u past.

Ouders kunnen een inkomensafhankelijke bijdrage aanvragen via de belastingdienst. Daarnaast is het in specifieke gevallen mogelijke een bijdrage aan te vragen bij uw uitkeringsinstantie of bij de gemeente. De resterende kosten zijn voor u als ouder(s), in de vorm van de eigen bijdrage.

Ook de kwaliteit van de kinderopvang wordt in de WBK geregeld. Elk kinderdagverblijf is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. Daarnaast heeft de branchevereniging in overleg met de kinderdagverblijven een kwaliteitsconvenant afgesproken waaraan Ayla en Gaya zich hebben gecommitteerd. Dit kwaliteitsconvenant kunt u vinden op onze website. De GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam) controleert ieder jaar of onze kindercentra aan alle eisen voldoen.