Medewerkers

In het kindercentrum werkt een gemotiveerd team, zowel jonge enthousiaste, als oudere zeer ervaren medewerkers die er plezier in hebben om uw kind een fijne dag te bezorgen.

Wij werken met een vast team medewerkers, wat als het nodig is ook voor elkaar invalt bij vakantie en of ziekte. Op de verschillende leefgroepen van de kinderen staan vaste medewerkers die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de kinderen en de sfeer op de groep.

Alle medewerkers zijn gediplomeerde SPW 3 krachten, diverse medewerkers hebben ook een SPW 4 opleiding gedaan als verrijking van hun kennis. Ook gebeurt het regelmatig dat medewerkers een HBO opleiding volgen naast het werk en stageopdrachten uitvoeren op de werkplek.

Jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd om thema’s voor het gehele team onder de aandacht te brengen. Daarnaast is er wekelijks overleg om de gang van zaken op de groep te bespreken.